Veelgestelde vragen over het platform

Medezeggenschap, dat zijn wij, als ouders van kinderen in behandeling van Karakter. Niet iedereen kan of wil zitting nemen in de formele raad, maar er zijn meer mensen die met hun achtergrond, kennis en ervaring een bijdrage zouden kunnen leveren, op kleinere schaal, minder vaak en minder belastend voor de andere activiteiten in hun leven.
Via een forum kun je meepraten, over onderwerpen waar je jouw ervaring of kennis in kunt brengen, en op die manier een bijdrage leveren aan het doel van de medezeggenschap, meedenken en meepraten over de kwaliteit van de zorg voor onze kinderen. De ouders van kinderen die in behandeling zijn bij Karakter vormen, door de grote hoeveelheid, een grote en gevarieerde bron van kennis en ervaring, die op deze manier benut kan worden. Daar hebben onze kinderen en daarmee dus ook wijzelf baat bij.
Meer info op de pagina “Medezeggenschap”.

De Ouderraad van Karakter bestaat uit een aantal ouders, met formele bevoegdheid en medezeggenschap. Maar er zijn heel veel ouders betrokken bij Karakter doordat ze er een kind in behandeling hebben (gehad). De betrokkenheid van meer ouders is gewenst, om breder zicht op de zorg van Karakter te krijgen, om nieuwe inzichten toe te kunnen voegen, om daarmee de kwaliteit van de zorg beter te helpen bewaken en bewaren. Dat vraagt om een andere insteek van medezeggenschap, met meer moderne middelen (online) en dat vraagt ook om een andere naam. De formele taken blijven voorbehouden aan de officieel benoemde leden van de huidige Ouderraad. De mening van meerdere ouders is echter gewenst en kan op dit platform vorm krijgen. De Ouderraad wordt zo STERK.van Karakter.

Nee, Karakter krijgt zelf geen toegang tot het platform, zij hebben wel toegang tot de website waarop je je nu bevindt. Toegang tot het platform krijg je alleen met een speciale login code, die niet aan Karakter wordt verstrekt. Op het platform is het niet de bedoeling om personen te noemen, de bedoeling is om de blik op de kwaliteit van de geleverde zorg te houden. Het kan soms toch nodig zijn om een naam te noemen, dat zou dan wel bij uitzondering moeten zijn. Bij jouw aanmelding vragen we Karakter of je inderdaad wel een ouder bent van een kind dat in behandeling is (geweest) bij Karakter. Als dat zo is, gaat onze eigen moderator een account voor je aanmaken en beheren. Karakter zit daar dan dus niet meer tussen.

Nee, STERK.van Karakter noemt niet de naam van de persoon die de informatie heeft verstrekt, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd en gekregen. Dat zal alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij openheid vereist is, het geval zijn. In die gevallen zal de moderator vooraf contact opnemen om dit met je te bespreken.

Op het platform delen we vertrouwelijke informatie; hoe we daar mee omgaan, daar willen we vooraf met elkaar afspraken over maken. Het schenden van die vertrouwelijkheid leidt tot directe ontzegging van de toegang tot het platform.

Nee, het is een gesloten platform dat enkel door de leden gelezen kan worden.

STERK.van Karakter heeft behoefte aan input vanuit meerdere ouders over deze onderwerpen, om beter voorbereid het overleg met de Raad van Bestuur van Karakter in te kunnen gaan. Als ouderraad hebben we een lijst van onderwerpen samengesteld waarvan wij menen dat die relevant zijn voor ons doel, meedenken en meekijken naar de kwaliteit van de zorg van Karakter. Deze lijst kan aangepast worden indien nodig/gewenst.

Ja, dat kan onder onderwerp ‘overige’. Als STERK.van Karakter er dan een nieuw onderwerp van wil maken zal dit worden uitgevoerd door de moderator.

Dat is een persoon, vanuit STERK.van Karakter aangewezen, die als taak heeft het familieplatform netjes te houden. Om deze taak te volbrengen heeft de moderator rechten om berichten van gebruikers aan te passen of te verwijderen en om gebruikers te corrigeren. De moderator controleert of de gebruikers zich houden aan de voorwaarden.

Nee, dat is een ouder die zitting heeft in STERK.van Karakter.

Ja, dat mag, je eigen naam is dan alleen bij de moderator/STERK.van Karakter zelf bekend.

Nee, het platform is naast desktop computers, ook geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

  • Topic of draad: platform onderwerp waarin diverse mensen een reactie of post (zie hieronder) toevoegen.
  • Post, platformbijdrage, is onder te verdelen in: Bijdrage waarmee een platform onderwerp gestart wordt. 
  • Reply, reactie: reactie in een platform onderwerp.
  • Slotje: een platform onderwerp dat gesloten is, omdat het bijvoorbeeld niet aan de platformregels voldeed (of om andere redenen).
  • Sticky: een bericht dat altijd bovenaan in de lijst met platform onderwerpen blijft staan. Vaak staat er uitleg in of is het een opsomming van belangrijke onderwerpen op het platform.